President

Alisa Zhan
President of ICM

Email: zhan.103@osu.edu

Mobile: 614-286-0020

 

Team Members

President

Alisa Zhan

Advisor

Stephanie Ford


Specialists 

Valerie Lin

Rosita Xu

Brittany Redmond

Mingxin Xie

Vice President

Sophia Shao

Olivia Qi

Sean Wang


Specialists

Wanyi Shi

Taewan Kim

Nataliya Bystrova

Shengkai Wang

Chief Treasure

Christina Zheng

Human Resource Director

Natalia Liang


Bingxin Chen

Jinglan Zhang

Jingxuan Mu

Ginny Xu

Christopher Zeng